IQ題

我有條IQ題唔識..........希望大家幫我解答呢條&#

楓~Laguna - IQ題

我有條IQ題唔識..........

希望大家幫我解答

呢條係一條純IQ題 並冇食字之類既白痴野

"有兩個盲人......一齊去買左兩對襪

有一個買左白色 另一個買左黑色

有一日唔覺得佢地兩個唔覺意撈亂左

咁點樣先可以幫佢地分番一對係白色 一對係黑色呢? ..................."

:51: 諗左好耐都諗唔到 可能我太白痴
攞去比陽光晒晒...:162:

GUY - IQ題

攞去比陽光晒晒...:162:
哩條iq題我都聽過,你個條好似差緊d野所以&

treeway - IQ題

哩條iq題我都聽過,你個條好似差緊d野
所以唔知個答案一唔一樣
俾陽光晒晒?.........佢地盲架喎.........晒完都睇唔到

楓~Laguna - IQ題

俾陽光晒晒?.........佢地盲架喎.........

晒完都睇唔到架:63:
Treeway 咁你講丫......等我聽下

楓~Laguna - IQ題

Treeway 咁你講丫......等我聽下
佢地每一個人對換左邊襪 或者對換右邊咁Ø

低能仔 - IQ題

佢地每一個人對換左邊襪 或者對換右邊咁咪得lor:93:
佢地盲者,又唔係啞,問人咪知囉:162:

NightKids - IQ題

佢地盲者,又唔係啞,問人咪知囉:162:
唉..........晒完如果係黑色咪會快熱d囉.........!!我都௽

徐仔呀!!!!!!!!!!!! - IQ題

唉..........晒完如果係黑色咪會快熱d囉.........!!
我都知佢地盲啦!!:45:
但佢地有可能一開始就幸運地揀中左同色ᦁ

NightKids - IQ題

但佢地有可能一開始就幸運地揀中左同色,經你咁搞就會又搞亂番:172:
黑色係吸熱慢,散熱都慢.........

NightKids - IQ題

黑色係吸熱慢,散熱都慢.........
我的version (大約係咁)兩個盲人,各自買左幾對&#

treeway - IQ題

我的version (大約係咁)
兩個盲人,各自買左幾對,一個全黑,一個全白,
每對都連住標籤,(←你就係冇哩度)
......................................
答案係兩個跟番自己隻"物"既標籤黎令番一對。
但係條題目係話佢地已經係亂左啦麻??

低能仔 - IQ題

但係條題目係話佢地已經係亂左啦麻??
用陽光晒都有道理........可能o岩........等我問番個f

楓~Laguna - IQ題

用陽光晒都有道理........可能o岩........

等我問番個fd 標準答案係乜先:171:
亂左意思應該係唔知道係唔係同色,如果ఒ

NightKids - IQ題

亂左意思應該係唔知道係唔係同色,如果確定左"亂左"係調轉既話咁呢條仲係IQ題來既??:06:
係喎 :217: sorry , 低能左.................................

低能仔 - IQ題

係喎 :217:
sorry , 低能左.................................
其實就咁用陽光晒既話好難用手來測度下๴

NightKids - IQ題

其實就咁用陽光晒既話好難用手來測度下邊隻高溫D
正路可以用襪袋住舊冰,睇下邊舊係陽光下溶快D咁就顯然易見得多:171:
無錯...心聲:224:

GUY - IQ題

無錯...心聲:224:
係我地幫佢地分定幫佢地以後都識分呀

terrybao - IQ題

係我地幫佢地分
定幫佢地以後都識分呀
低能兄果然真係.....................:162:

楓~Laguna - IQ題

低能兄果然真係.....................:162:
條問題好似仲少左D野.....因為我以前聽好似唔

傲風 - IQ題

條問題好似仲少左D野.....因為我以前聽好似唔只咁
哇...竟然唸到用熱力咁有深度...我仲唸緊用臭

純情小學生joseph - IQ題

哇...竟然唸到用熱力咁有深度...我仲唸緊用臭覺唔知得唔得....
你地諗得咁煩架拿把交剪 剪短其中一對色

madso - IQ題

你地諗得咁煩架
拿把交剪 剪短其中一對色既襪咪得囉:08:
其中一個有冇香港腳先!! 如果有臭下o米知o羅!

高官 - IQ題

其中一個有冇香港腳先!! 如果有臭下o米知o羅!!:162: :162: